Begrippen beginnend met de letter E

Eindloonregeling
Per dienstjaar wordt een vast percentage van de laatste pensioengrondslag aan pensioenen opgebouwd. De hoogte van het pensioen is gebaseerd op het laatst verdiende loon.

Excedentenregeling
Met deze aanvullende verzekering wordt pensioen opgebouwd over het deel boven het voor de standaardpensioenregeling geldende maximumsalaris.

Ex-deelnemer
Zie slaper