Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen

Op 1 april 2012 is de ingangsdatum veranderd van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.

Deze wijziging heeft gevolgen voor u. De VUT-uitkering en de Vroegpensioenuitkering eindigen namelijk op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Die einddatum is afgestemd op de ingangsdatum van de AOW voor 1 april 2012. Nu wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het AOW-gat te compenseren, dat ontstaan is door deze overheidsmaatregel.

Op dit moment is de einddatum van de VUT-uitkering en van het Vroegpensioen niet veranderd. U ontvangt deze uitkeringen tot de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt.