Eerder of later met vroegpensioen

Uw vroegpensioendatum is de eerste dag van de maand waarin u 61 jaar wordt. Als u rond uw 61e verjaardag uw uitkering laat starten, zal die niet groot zijn. Daarom kunt u besluiten om uw vroegpensioenuitkering later in te laten gaan.

Eerder met vroegpensioen
Al vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt, kunt u uw uitkering laten ingaan. Dit heeft wel gevolgen voor uw uitkering. Uw maandelijkse uitkering wordt lager.

Later met vroegpensioen
Als u vanaf de 61-jarige leeftijd nog werkt, kunt u de ingangsdatum van uw vroegpensioenuitkering uitstellen tot 1 maand vóór uw 65e. Uw uitkering wordt dan één maand voor uw 65e in één bedrag betaald. Als u de ingangsdatum van uw vroegpensioenuitkering uitstelt en u voor de nieuwe ingangsdatum van het vroegpensioen overlijdt, bestaat er geen recht meer op een vroegpensioenuitkering. Als u overlijdt, vervallen uw opgebouwde vroegpensioenaanspraken. VPTECH keert nooit een pensioen uit aan partner en/of wezen.

Wilt u weten wat voor gevolgen eerder of later stoppen met werken voor u hebt? Vraag dan een proefberekening aan. Een proefberekening kost € 150,-. Nadat we de aanvraag ontvangen, hoort u hoe u kunt betalen. U ontvangt de proefberekening binnen 3 weken nadat uw betaling binnen is.